Guojin@siicleasing.com
021-22209000


您现在的位置: 首页 > 关于我们 > 业务介绍 > 服务领域 > 船 舶


  • 集装箱船(干线)3,000TEU
  • 集装箱船(干线)4,000TEU
  • 集装箱船(干线)5,000TEU
  • 集装箱船(干线)6,000TEU
  • 集装箱船(干线)7,000TEU
  • 集装箱船(干线)8,000TEU
  • 灵便型(HANDYMAX)50000吨级
  • 灵便型(HANDYMAX)50000吨级.
  • 巴拿马型(PANAMAX )75000吨级
首页  上一页  下一页  尾页  第1页 共3页 共20条
Copyright © 2012 Sogou.com. All Rights Reserved.沪ICP证12010683号

上海国金租赁有限公司    上海网站建设  东方企业网